תוספת יח"ד, זכויות בניה, הנחיות בינוי.

תוכנית הצ/ 4/ 1/ 306

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תוספת יח"ד, זכויות בניה, הנחיות בינוי.
מספר: הצ/ 4/ 1/ 306
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תוספת יח"ד + זכויות בניה + הנחיות בינוי.
עיקרי הוראות התכנית:
א. תוספת יח"ד ובסה"כ מ- 1 יח"ד ל- 2 יח"ד.
ב. קביעת זכויות בניה והוראות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשרוניםצורן קדימהצורן קדימהויצמן

תיאור המיקום:
קואורדינטה מערב מזרח - Y 192-335
קואורדינטה דרום צפון - X 687-675

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8037חלק78
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתהצ/ 4/ 1/ 14קדימהשינוי
תוכניתהצ/ 4/ 1/ 100/ אתכנית מרתפיםכפיפות
תוכניתהצ/ 4/ 1/ 138קדימהשינוי
תוכניתהצ/ 4/ 1/ 200קביעת הוראות בניה לסככות חניהשינוי
תוכניתהצ/ 4/ 1/ 130/ גלאפשר הקמת מבני שרות בחצרות בתי מגורים צמודי קרקע בשטחים בהם קיימות תכניותשינוי
תוכניתהצ/ מק/ 4/ 1/ 130/ זשינוי קו בנין לפרגולהכפיפות
תוכניתהצ/ 4/ 1/ 0/ אהקמת בריכות שחיהכפיפות
תוכניתהצ/ 130מתאר קדימה. תכנית מפורטת מס' הצ/130שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים19/06/2009תאריך פרסום בעיתון: 18/06/2009. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 18/06/2009. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 19/06/2009. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום לאישור ברשומות03/06/2009תאריך פרסום: 03/06/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5960. עמוד: 4192. שנה עברית: התשסט .
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו30/04/2009
החלטה בדיון באישור תכנית08/09/2008
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/06/2008
פרסום להפקדה ברשומות23/06/2008תאריך פרסום: 23/06/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5822. עמוד: 3543. שנה עברית: התשסח .
פרסום להפקדה בעיתונים16/05/2008תאריך פרסום בעיתון: 15/05/2008. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 15/05/2008. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 16/05/2008. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו16/04/2008
החלטה בדיון בהפקדה07/01/2008
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף10/12/2007
קבלת תכנית16/08/2007
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה