תוספת יחידות נופש ותיירות במגרש למגורים.

תוכנית בר/ 13/ 17

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תוספת יחידות נופש ותיירות במגרש למגורים.
מספר: בר/ 13/ 17
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תוספת יחידות נופש ותיירות במגרש למגורים וקביעת זכויות בניה עבורן.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותברנרבית אלעזרי
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
4719חלק7
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתבר/ 13ביטול ואיחוד של חלקות קיימות וחלוקתן מחדש,שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה27/09/2004
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף16/08/2004
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף08/06/2004
קבלת תכנית30/05/2004
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית200401727/09/2004