תוספת יחידת דיור בחלקה האחורי של קומת העמודים המפולשת העליונה,תוספת לשטח העקרי

תוכנית רח/ 550/ ב/ 9/ 5

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תוספת יחידת דיור בחלקה האחורי של קומת העמודים המפולשת העליונה,תוספת לשטח העקרי
מספר: רח/ 550/ ב/ 9/ 5
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. תוספת יחידת דיור אחת בחלקה האחורי של קומת העמודים המפולשת העליונה כך שיהיו 10 יח"ד במקום 9 יח"ד.
2. תוספת של 145 מ"ר לשטח העיקרי.
3. קביעת הוראות הבניה בתכנית.
4. תוספת 50 מ"ר שטח עיקרי לצורכי קרוי מרפסות.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות בינוי
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזרחובותרחובותרחובותאיזנברג
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3703חלק663
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות26/02/2007תאריך פרסום: 26/02/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5633. עמוד: 1774. שנה עברית: התשסז .
פרסום לאישור בעיתונים01/02/2007תאריך פרסום בעיתון: 01/02/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 01/02/2007. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 01/02/2007. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו15/01/2007
החלטה בדיון באישור תכנית11/12/2006
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר31/10/2006
פרסום להפקדה ברשומות23/10/2006תאריך פרסום: 23/10/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5590. עמוד: 301. שנה עברית: התשסז .
פרסום להפקדה בעיתונים21/09/2006תאריך פרסום בעיתון: 18/09/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 18/09/2006. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 21/09/2006. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו06/09/2006
החלטה בדיון בהפקדה06/06/2006
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף04/05/2006
קבלת תכנית27/02/2006