תוספת יחידת דיור לבית קיים הקלה מהוראות תוכנית לבניית יחידת דיור שניה במבנה שנ

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 052/ 11/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: תוספת יחידת דיור לבית קיים הקלה מהוראות תוכנית לבניית יחידת דיור שניה במבנה שנ
מספר: 052/ 11/ 2
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תוספת יחידת דיור לבית קיים .
הקלה להוראות תוכנית לבניית יחידת דיור שניה במבנה שני במקום במבנה אחד

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןיזרעאלים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17704חלק51
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר29/03/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון201008629/03/2011