תוספת יח''ד וזכויות בניה במגרש 2015 - רובע יב' אשדוד

תוכנית 3/ 03/ 130/ 20

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תוספת יח''ד וזכויות בניה במגרש 2015 - רובע יב' אשדוד
מספר: 3/ 03/ 130/ 20
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תוספת זכויות בניה, יח"ד וקומות במגרש 2015 ? רובע י"ב

עיקרי ההוראות:
1. הגדלת זכויות בניה מ- 6,640 מ"ר עיקריים ל- 11,460 מ"ר עיקריים.
2. הגדלת מספר יח"ד מ-64 יח"ד ל-78 יח"ד במגרש.
3. שינוי גובה המבנה: מ- 8 קומות מלאות וקומת חדרי גג, מעל קומת עמודים וחניון תת-קרקעי
ל- קומת קרקע הכוללת יחידות דיור + 11 קומות מגורים וקומה חלקית למתקנים על הגג, הכל מעל קומה תת-קרקעית (מפלס 1-) הכוללת יחידות דיור בשילוב עם חניה וקומת חניה תת-קרקעית (מפלס 2-).

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאשדודאשדודאשדודשבט נפתלי

תיאור המיקום:
רובע יב', רח' שבט נפתלי 11, 13
המגרש הממוקם בקצה הדרום מערבי של רובע י"ב הגובל עם שד' יצחק רבין ורובע ט"ו מדרום, חלקה 47 (שצ"פ) ורובע י"א ממערב ומגרשי מגורים אחרים מצפון וממזרח.

קואורדינטה X 275/ 165
קואורדינטה Y 675/ 631

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2438חלק4841
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות09/08/2012תאריך פרסום: 09/08/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6458. עמוד: 5750. שנה עברית: התשעב .
פרסום לאישור בעיתונים06/07/2012תאריך פרסום בעיתון: 05/07/2012. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 05/07/2012. עיתון: עיתון יומי א. תאריך פרסום בעיתון: 06/07/2012. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט28/06/2012
החלטה בדיון באישור תכנית28/05/2012
פרסום להפקדה ברשומות24/04/2012תאריך פרסום: 24/04/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6404. עמוד: 3537. שנה עברית: התשעב .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר28/03/2012
פרסום להפקדה בעיתונים24/02/2012תאריך פרסום בעיתון: 20/02/2012. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 20/02/2012. עיתון: עיתון יומי א. תאריך פרסום בעיתון: 24/02/2012. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית20/02/2012
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט12/02/2012
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו06/02/2012
החלטה בדיון בהפקדה26/09/2011
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף25/10/2010
קבלת תכנית28/07/2010
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית201200528/05/2012
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים136428/03/2012
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית201101126/09/2011
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה