תוספת כ- 60 יח' דיור - מושב תאשור

תוכנית 7/ 02/ 305/ 14

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תוספת כ- 60 יח' דיור - מושב תאשור
מספר: 7/ 02/ 305/ 14
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להרחבת המושב ע"י שינויים
בייעודי קרקע וקביעת הנחיות ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבני שמעוןבני שמעוןתאשור

תיאור המיקום:
ישוב: תאשור
גושים: 100237

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
237001חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות28/05/1996תאריך פרסום: 28/05/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4412. עמוד: 3435. שנה עברית: התשנו .
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו08/05/1996
החלטה בדיון באישור תכנית04/03/1996
החלטה בדיון בהתנגדויות04/03/1996
פרסום להפקדה ברשומות12/10/1995תאריך פרסום: 12/10/1995. מס' ילקוט פרסומים: 4340. עמוד: 91. שנה עברית: התשנו .
פרסום להפקדה בעיתונים28/07/1995תאריך פרסום בעיתון: 28/07/1995.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו09/07/1995
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו09/07/1995
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה09/07/1995
החלטה בדיון בהפקדה08/05/1995
קבלת תכנית29/01/1995