תוספת לאזור מגורים

תוכנית ג/ 4350

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תוספת לאזור מגורים
מספר: ג/ 4350
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד השטח מחקלאי למגורים

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןיזרעאליםמגידועין השופט

תיאור המיקום:
ישוב: עין השופט

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
11877חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 1651קבוץ עין השופטשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות14/02/1985תאריך פרסום: 14/02/1985. מס' ילקוט פרסומים: 3161. עמוד: 1431. שנה עברית: התשמה .
פרסום לאישור בעיתונים30/12/1984תאריך פרסום בעיתון: 30/12/1984.
החלטה בדיון באישור תכנית07/03/1984
פרסום להפקדה ברשומות13/05/1982תאריך פרסום: 13/05/1982. מס' ילקוט פרסומים: 2812. עמוד: 1706. שנה עברית: התשמב .
פרסום להפקדה בעיתונים01/04/1982תאריך פרסום בעיתון: 01/04/1982.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו03/01/1982
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו03/01/1982
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה03/01/1982
החלטה בדיון בהפקדה23/11/1981
קבלת תכנית06/09/1981