תוספת לבנין קיים

בקשה ועדה מקומית 27/ 17770

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: תוספת לבנין קיים
מספר: 27/ 17770
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תוספת לבנין קיים

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןעפולהעפולהעפולהקורצ'אק
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17770חלק27
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להמלצות בניה200201104/07/2002