תוספת למגורים בקומת עמודים

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 231/ 09/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: תוספת למגורים בקומת עמודים
מספר: 231/ 09/ 2
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תוספת למגורים בקומת עמודים

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןעפולהעפולהעפולה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
16663חלק71
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר20/12/2009
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון201000115/12/2009