תוספת לסככה לרפת קימת+לגיטמציה לקיים

בקשה ועדה מקומית 23/ 11473

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: תוספת לסככה לרפת קימת+לגיטמציה לקיים
מספר: 23/ 11473
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
בקשת פטור מהכנת תוכנית מפורטת עפ"י ג/6540.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןיזרעאליםעמק יזרעאלהיוגבהיוגב
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
11473חלק23