תוספת לסככות לרפת קיים+לגיטמציה לקיים.

בקשה ועדה מקומית 20/ 17187

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: תוספת לסככות לרפת קיים+לגיטמציה לקיים.
מספר: 20/ 17187
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תוספת סככות לרפת קימת+לגיטמציה לקיים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןיזרעאליםעמק יזרעאלנהללנהלל
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17187חלק20