תוספת לסככת רפת קימת ושינוי מבנה קיים בהיתר לאיחסון פרש

בקשה ועדה מקומית 16/ 16813

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: תוספת לסככת רפת קימת ושינוי מבנה קיים בהיתר לאיחסון פרש
מספר: 16/ 16813
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תוספת לסככת רפת קיימת ושינוי מבנה קיים בהיתר לאיחסון פרש.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןיזרעאליםעמק יזרעאלמרחביה (מושב)מרחביה )מושב(
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
16813חלק16
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להמלצות בניה200201311/11/2002