תוספת לקיים, ח. כביסה, מרפסת מקורה

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 280/ 09/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: תוספת לקיים, ח. כביסה, מרפסת מקורה
מספר: 280/ 09/ 2
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
סגירת חניה קיימת בהיתר+

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןעכועכועכו
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18103חלק246
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר26/01/2010
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון201000826/01/2010