תוספת לרפת כקירוי בין שתי סככות קימות.

בקשה ועדה מקומית 21/ 15120

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: תוספת לרפת כקירוי בין שתי סככות קימות.
מספר: 21/ 15120
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מוצע תוספת לרפת כקירוי בין שתי סככות קיימות.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל התחתוןהגליל התחתוןשדמות דבורהשדמות דבורה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
15120חלק17-21
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף28/07/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון201101014/11/2011
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להמלצות בניה201100722/09/2011