תוספת לרפת קיימת בהיתר במדרך עוז

בקשה ועדה מקומית 11806/ 31

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: תוספת לרפת קיימת בהיתר במדרך עוז
מספר: 11806/ 31
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תוספת לרפת קיימת במדרך עוז.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןיזרעאליםעמק יזרעאל
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
11806חלק31
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 6540קביעת הוראות למתן היתרי בניה למבנים חקלאיים במחוז הצפוןהיתר בניה
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להמלצות בניה200600324/05/2006