תוספת לרפת+ לגיטמציה לקיים.

בקשה ועדה מקומית 35/ 17187

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: תוספת לרפת+ לגיטמציה לקיים.
מספר: 35/ 17187
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןיזרעאליםעמק יזרעאלנהללנהלל
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17187חלק35