תוספת לשטחי בניה עיקריים בבנין מגורים קיים.

תוכנית רע/ 2005/ ז

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תוספת לשטחי בניה עיקריים בבנין מגורים קיים.
מספר: רע/ 2005/ ז
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. תוספת של 123 מ"ר לשטחי בנייה עיקריים בבניין מגורים קיים, בקומת עמודים מפולשת (קומת כניסה וחניה) ובמסגרת מעטפת הבנין, להרחבת 2 דירות קיימות בקומת הקרקע.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזרעננהרעננהרעננהאהרונסון שרה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6582חלק292
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתרע/ במ/ 2005שינוי יעוד מאזור חקלאי לאזורים שונים.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות05/08/2010תאריך פרסום: 05/08/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6116. עמוד: 4231. שנה עברית: התשע .
פרסום לאישור בעיתונים25/06/2010תאריך פרסום בעיתון: 24/06/2010. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 24/06/2010. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 25/06/2010. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו06/06/2010
החלטה בדיון באישור תכנית28/07/2008
פרסום להפקדה ברשומות22/05/2008תאריך פרסום: 22/05/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5811. עמוד: 3219. שנה עברית: התשסח .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר12/05/2008
פרסום להפקדה בעיתונים04/04/2008תאריך פרסום בעיתון: 03/04/2008. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 03/04/2008. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 04/04/2008. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון בהפקדה20/03/2007
קבלת תכנית20/03/2007
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו25/07/2005
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף30/05/2005
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה