תוספת ל-10 מגרשי מגורים.

תוכנית גז/ 479/ 12

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תוספת ל-10 מגרשי מגורים.
מספר: גז/ 479/ 12
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. תוספת ל-10 מגרשי מגורים.
ב. שינוי יעוד משטח לבניני ציבור למגורים.
ג. שינוי יעוד משטח לבניני ציבור למסחר.
ד. שינוי יעוד משטח לבניני ציבור לש.צ.פ.
ה. שינוי יעוד מכביש לש.צ.פ.
ו. שינוי יעוד משטח לבניני ציבור לדרך.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזחבל מודיעיןחבל מודיעיןבן שמן (מושב)

תיאור המיקום:
ישוב: בן שמן(מושב)

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
4002חלק87
4021חלק87
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות11/03/1999תאריך פרסום: 11/03/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4736. עמוד: 2676. שנה עברית: התשנט .
פרסום להפקדה ברשומות13/08/1998תאריך פרסום: 13/08/1998. מס' ילקוט פרסומים: 4670. עמוד: 4723. שנה עברית: התשנח .
פרסום להפקדה בעיתונים24/07/1998תאריך פרסום בעיתון: 24/07/1998.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו05/07/1998
החלטה בדיון בהפקדה12/01/1998
קבלת תכנית13/10/1997