תוספת מבנה תעשיהבקומת קרקע לבניין קיים

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 277/ 09/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: תוספת מבנה תעשיהבקומת קרקע לבניין קיים
מספר: 277/ 09/ 2
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תוספת מבנה תעשיה בקומת קרקע לבניין קיים

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןגבעות אלוניםשפרעםשפרעם
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון201001109/02/2010