תוספת מגורים בתחום הנחלה החקלאית, מצפה

תוכנית ג/ 10430

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תוספת מגורים בתחום הנחלה החקלאית, מצפה
מספר: ג/ 10430
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
חלוקת חלקה מס' 7 למגרשים למגורים ולחקלאות והסדרת
דרך גישה למגרשים ע"י:
א. שינוי יעוד קרקע מחקלאי למגורים א'.
ב. שינוי יעוד קרקע ממגורים א' למגורים ב'.
ג. קביעת זכויות בניה, הוראות בניה וקוי בנין.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל התחתוןהגליל התחתוןמצפה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
15087חלק7
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 7724שנוי יעוד מקרקע חקלאית לאזור מגורים, מצפהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים29/08/2003תאריך פרסום בעיתון: 26/08/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 26/08/2003. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 29/08/2003. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום לאישור ברשומות26/08/2003תאריך פרסום: 26/08/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5218. עמוד: 3911. שנה עברית: התשסג .
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו30/07/2003
החלטה בדיון באישור תכנית25/11/2002
פרסום להפקדה בעיתונים11/09/2002תאריך פרסום בעיתון: 25/07/2002. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 11/09/2002. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 26/07/2002. עיתון: עיתון מקומי.
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר27/08/2002
פרסום להפקדה ברשומות21/08/2002תאריך פרסום: 21/08/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5104. עמוד: 3708. שנה עברית: התשסב .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו07/07/2002
החלטה בדיון בהפקדה30/12/1999
קבלת תכנית27/01/1998
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות200202425/11/2002
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים23529/08/2002