תוספת מגורים לבנין קיים

בקשה ועדה מקומית 32/ 19389

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: תוספת מגורים לבנין קיים
מספר: 32/ 19389
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תוספת לבית מגורים

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילסח'נין
צפוןלב הגלילסח'ניןסח'נין
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19389חלק32
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להמלצות בניה200200116/01/2002