תוספת מגורים ליח"ד קיימת תוך התנגדות שכנה גובלת, הכלנית 14 זכרון יעקב

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 10/ 125/ 3

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: תוספת מגורים ליח"ד קיימת תוך התנגדות שכנה גובלת, הכלנית 14 זכרון יעקב
מספר: 10/ 125/ 3
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהשומרוןזכרון יעקבזכרון יעקבהכלנית
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
11373חלק53
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר15/07/2010
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת ערר לתכנון ובניה, פיצויים והיטלי השבחה מחוזית - מחוז חיפה200912515/07/2010