תוספת מגורים

בקשה ועדה מקומית 14/ 13064

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: תוספת מגורים
מספר: 14/ 13064
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי להיתר קיים ןתוספת 2 קומות 10 יח"ד

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןצפתצפתצפת
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
13064חלק13-14