תוספת מגורים

בקשה ועדה מקומית 41/ 17484

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: תוספת מגורים
מספר: 41/ 17484
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לאשר את הבקשה לפי סעיף 137 לחוק בתיכנון והבניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםעילוטעילוט
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
14484חלק37, 41
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להמלצות בניה200200815/05/2002