תוספת מגורים

בקשה ועדה מקומית 40/ 19282

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: תוספת מגורים
מספר: 40/ 19282
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תוספת מגורים

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילסח'ניןסח'ניןסח'נין
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19282חלק40-41
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להמלצות בניה200200116/01/2002