תוספת מגרשי בנה ביתך ושטח לבניני ציבור שכונת בן גוריון - אופקים

תוכנית 23/ 03/ 107/ 24

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תוספת מגרשי בנה ביתך ושטח לבניני ציבור שכונת בן גוריון - אופקים
מספר: 23/ 03/ 107/ 24
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית חדשה על ידי שינוי יעוד קרקע

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאופקיםאופקיםאופקים

תיאור המיקום:
ישוב: אופקים
שכונת בן גוריון

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39558כל הגוש
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות28/07/1994תאריך פרסום: 28/07/1994. מס' ילקוט פרסומים: 4235. עמוד: 4518. שנה עברית: התשנד .
פרסום לאישור בעיתונים24/07/1994תאריך פרסום בעיתון: 24/07/1994.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו10/07/1994
החלטה בדיון באישור תכנית13/06/1994
פרסום להפקדה ברשומות10/03/1994תאריך פרסום: 10/03/1994. מס' ילקוט פרסומים: 42000. עמוד: 2737. שנה עברית: התשנד .
פרסום להפקדה בעיתונים04/02/1994תאריך פרסום בעיתון: 04/02/1994.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו19/01/1994
החלטה בדיון בהפקדה14/06/1993
קבלת תכנית15/12/1992