תוספת מגרשי מגורים ותוספת זכויות בניה ב"אזור בעלי מקצוע

תוכנית בר/ 40/ 6

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תוספת מגרשי מגורים ותוספת זכויות בניה ב"אזור בעלי מקצוע
מספר: בר/ 40/ 6
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תוספת מגרשי מגורים ותוספת זכויות בניה ב"אזור בעלי
מקצוע" במושב קדרון, ע"י:
1. חלוקת 46 מגרשים קיימים לשני מגרשים כל אחד.
2. קביעת גודל מגרש מינימלי.
3. קביעת הוראות בניה.
4. קביעת מבנים להריסה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותברנרקדרון

תיאור המיקום:
ישוב: קדרון
גושים ומגרשים לפי בר / :40
גוש 4702 מגרשים:61,60,59,58,57,56,33.
גוש 4707 מגרשים:172,171,170,169,168,167,166
גוש 4711 מגרשים:63-80,141,142,173-177,216,217 .

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
4702חלק19, 22-27
4707חלק15-21
4708חלק13-17, 24, 134, 136, 156, 178-179, 190
4711חלק24-40, 50-58
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות18/04/2000תאריך פרסום: 18/04/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4873. עמוד: 3309. שנה עברית: התשס .
פרסום לאישור בעיתונים07/04/2000תאריך פרסום בעיתון: 06/04/2000. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 06/04/2000. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 07/04/2000. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון באישור תכנית09/02/2000
פרסום להפקדה בעיתונים05/11/1999תאריך פרסום בעיתון: 01/11/1999. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 01/11/1999. עיתון: עיתון יומי. תאריך פרסום בעיתון: 05/11/1999. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום להפקדה ברשומות26/08/1999תאריך פרסום: 26/08/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4798. עמוד: 5395. שנה עברית: התשנט .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו13/07/1999
החלטה בדיון בהפקדה14/09/1998
קבלת תכנית02/07/1998