תוספת מגרשים בשכונות 46, 45 - כסייפה

תוכנית 7/ 02/ 248/ 11

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תוספת מגרשים בשכונות 46, 45 - כסייפה
מספר: 7/ 02/ 248/ 11
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תוספת מגרשים לשכונות מס' 45 ו- 46 הכוללים 252 יח"ד כמפורט להלן:
א. שינוי יעוד אזור בינוי כפרי (עפ"י תמ"מ 4/ 14), אזור מגורים א' המתארי ושטח ציבורי פתוח ל: אזור מגורים א' ( מגרשים מס' 417-401, 446-418), אזור מגורים ב' (מגרשים מס' 501, 502), שטח לבנייני ציבור (מגרשים מס' 953-951), שטח ציבורי פתוח (מגרשים מס' 1005-1001, 1007) ולדרכים.
ב. קביעת מספר יחידות הדיור המירבי באזור מגורים א' ל- 4 יח"ד (סה"כ 216 יח"ד).
ג. קביעת מספריחידות הדיור המירבי באזור מגורים ב' ל- 18 יח"ד (סה"כ 36 יח"ד).
ד. קביעת שטחי הבניה המירביים באזור מגורים א' ל- 135% מתוכם 100% המהווים שטחים עיקריים.
ה. קביעת שטחי הבניה המירביים באזור מגורים ב' ל- 170% מתוכם 120% המהווים שטחים עיקריים.
ו. קביעת שטחי הבניה המירביים בשטח לבנייני ציבור ל- 100% מתוכם 60% המהווים שטחים עיקריים.
ז. קביעת התכליות והשימושים והנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי.
ח. קביעת התנאים למתן היתרי בניה והנחיות כלליות לתשתית.
ט. קביעת קווי הבניין במגרשים ושלבי הביצוע.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםכסייפהכסייפה

תיאור המיקום:
שכונות מס' 45, 46

גושים וחלקות:
גוש 100076/5 (מוסדר) חלקי חלקה 1
גוש שומה 12 חלקי חלקה 17

מגרשים: 1, 122, 123, 132, 149, 158, 159, 176,

יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 02/ 248/ 2תכנית מיתאר כסייפהשינוי
תוכנית7/ 03/ 348שכונה 45-46 כסייפהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות12/12/2007תאריך פרסום: 12/12/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5748. עמוד: 898. שנה עברית: התשסח .
פרסום לאישור בעיתונים23/11/2007תאריך פרסום בעיתון: 22/11/2007. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 23/11/2007. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 22/11/2007. עיתון: עיתון מקומי.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה07/11/2007
החלטה בדיון באישור תכנית18/06/2007
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו15/01/2007
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר30/08/2006
פרסום להפקדה ברשומות02/08/2006תאריך פרסום: 02/08/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5562. עמוד: 4529. שנה עברית: התשסו .
פרסום להפקדה בעיתונים14/07/2006תאריך פרסום בעיתון: 13/07/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 14/07/2006. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 13/07/2006. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו04/07/2006
החלטה בדיון בהפקדה14/11/2005
קבלת תכנית12/12/2004