תוספת ממ"ד וחדר מדרגות בקומת קרקע + תוספת יח"ד חדשה בקומה א'

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 110/ 11/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: תוספת ממ"ד וחדר מדרגות בקומת קרקע + תוספת יח"ד חדשה בקומה א'
מספר: 110/ 11/ 2
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תוספת ממ"ד וחדר מדרגות בקומת קרקע +תוספת יח"ד חדשה בקומה א'

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםבסמת טבעון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10364חלק4
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון201009815/06/2011