תוספת ממ"ד לבניין קיים

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 299/ 09/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: תוספת ממ"ד לבניין קיים
מספר: 299/ 09/ 2
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תוספת ממ"ד לבניין קיים

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןצפתצפתצפת
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
13075חלק168
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר02/03/2010
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון201001402/03/2010