תוספת מעלית בחדר מדרגות וחדר מכונות על הגג

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים תא/ 05/ 5604

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: תוספת מעלית בחדר מדרגות וחדר מכונות על הגג
מספר: תא/ 05/ 5604
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תוספת מעלית בחדר מדרגות וחדר מכונות על הגג

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפושדרות ח"ן
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7111חלק82
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב200601802/03/2006