תוספת מעלית ושתי קומות משרדים מעל מבנה קיים

בקשה ועדה מקומית נצרת2009 / 120

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: תוספת מעלית ושתי קומות משרדים מעל מבנה קיים
מספר: נצרת2009 / 120
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
סוכנות טויוטה- תוספת מעלית ושתי קומות (משרדים) מעל מבנה קיים ותוספת בק-כניסה תוספת למוסך ותוספת לתצוגה

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןנצרתנצרתנצרת
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
16561חלק11
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 5590איזור מלאכה ותעשיה זעירה (דרומי), שינוי למתאר, נצרת.היתר בניה
תוכניתג/ 12846ריתכנון אזור התעשיה נצרתהיתר בניה
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להמלצות בניה201000213/05/2010