תוספת מקלטים במושב ניר משה

תוכנית 7/ 03/ 139/ 4

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תוספת מקלטים במושב ניר משה
מספר: 7/ 03/ 139/ 4
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד משטח מגורים לבעלי מקצוע
לשטח ציבורי פתוח לצורך בניית מקלטים ציבוריים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםמרחביםניר משה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100344חלק32
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות21/01/1982תאריך פרסום: 21/01/1982. מס' ילקוט פרסומים: 2781. עמוד: 873. שנה עברית: התשמב .
פרסום לאישור בעיתונים03/01/1982תאריך פרסום בעיתון: 03/01/1982. תאריך פרסום בעיתון: 03/01/1982.
החלטה בדיון באישור תכנית05/10/1981
פרסום להפקדה ברשומות20/07/1981תאריך פרסום: 20/07/1981. מס' ילקוט פרסומים: 2729. עמוד: 2243. שנה עברית: התשמא .
פרסום להפקדה בעיתונים01/06/1981תאריך פרסום בעיתון: 01/06/1981. תאריך פרסום בעיתון: 01/06/1981. תאריך פרסום בעיתון: 01/06/1981.
החלטה בדיון בהפקדה23/03/1981
קבלת תכנית01/03/1981