תוספת מקלטים מושב פדויים

תוכנית 7/ 03/ 122/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תוספת מקלטים מושב פדויים
מספר: 7/ 03/ 122/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד מאזור מגורים לשטח לבנייני ציבור (לצורך הקמת מקלטים ציבוריים).

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםמרחביםפדויים
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים18/12/1983תאריך פרסום בעיתון: 18/12/1983.
פרסום לאישור ברשומות03/11/1983תאריך פרסום: 03/11/1983. מס' ילקוט פרסומים: 2977. עמוד: 431. שנה עברית: התשמד .
החלטה בדיון באישור תכנית12/09/1983
פרסום להפקדה ברשומות07/07/1983תאריך פרסום: 07/07/1983. מס' ילקוט פרסומים: 2241. עמוד: 9312. שנה עברית: התשמג .
פרסום להפקדה בעיתונים07/07/1983תאריך פרסום בעיתון: 07/07/1983.
החלטה בדיון בהפקדה16/05/1983
קבלת תכנית02/03/1983