תוספת מרפסות בקומת קרקע

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 097/ 11/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: תוספת מרפסות בקומת קרקע
מספר: 097/ 11/ 2
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תוספת מרפסות בקומת קרקע

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםריינהריינה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17526חלק39
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר24/05/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון201009424/05/2011