תוספת מרפסת ומדרגות לבניין קיים

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 141/ 08/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: תוספת מרפסת ומדרגות לבניין קיים
מספר: 141/ 08/ 2
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תוספת מרפסת ומדרגות לבניין קיים

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילדיר חנאדיר חנא
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19411חלק20
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר01/07/2008
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון200803301/07/2008