תוספת מרפסת מקורה שטח 70.50 מ"ר לדירה קיימת קומה רביעית וחמישית בבית משותף קים

תוכנית רח/ 550/ ד/ 20/ 7

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תוספת מרפסת מקורה שטח 70.50 מ"ר לדירה קיימת קומה רביעית וחמישית בבית משותף קים
מספר: רח/ 550/ ד/ 20/ 7
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תוספת מרפסת מקורה לחדרי יציאה לגג בקומה החמישית, בשטח של 35.29 מ"ר ליח"ד, סה"כ 70.58 מ"ר ל- 2 הדירות הקיימות בקומה הרביעית.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזרחובותרחובותרחובותהרא"ה, עזרא

תיאור המיקום:
רח' עזרא פינת הרואה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3704חלק281
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות08/12/2005תאריך פרסום: 08/12/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5467. עמוד: 740. שנה עברית: התשסו .
פרסום לאישור בעיתונים04/11/2005תאריך פרסום בעיתון: 04/11/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 03/11/2005. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 03/11/2005. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו20/12/2004
החלטה בדיון באישור תכנית20/12/2004
פרסום להפקדה ברשומות07/09/2004תאריך פרסום: 07/09/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5327. עמוד: 3839. שנה עברית: התשסד .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר24/08/2004
פרסום להפקדה בעיתונים05/08/2004תאריך פרסום בעיתון: 02/08/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 02/08/2004. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 05/08/2004. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו07/07/2004
החלטה בדיון בהפקדה16/03/2004
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף05/02/2004
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף21/12/2003
קבלת תכנית07/12/2003