תוספת מתקן אספקה וסככת אחסון חצף

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 249/ 09/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: תוספת מתקן אספקה וסככת אחסון חצף
מספר: 249/ 09/ 2
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תוספת מתקן אספקה וסככת אחסון חצף

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןשפלת הגלילתמרהתמרה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18579חלק85
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר22/12/2009
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון201000222/12/2009