תוספת סטנדרטית במסגרת שיקום שכונות - שדרות

תוכנית 21/ 03/ 102/ 58

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תוספת סטנדרטית במסגרת שיקום שכונות - שדרות
מספר: 21/ 03/ 102/ 58
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לקבוע מגבלות בניה בבניה קיימת,, להטבת דיור,
ע"י תוספות סטנדרטיות במסגרת שיקום שכונות.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשדרותשדרות
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
1899כל הגוש
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות07/03/1988תאריך פרסום: 07/03/1988. מס' ילקוט פרסומים: 3535. עמוד: 1173. שנה עברית: התשמח .
פרסום לאישור בעיתונים21/02/1988תאריך פרסום בעיתון: 21/02/1988. תאריך פרסום בעיתון: 21/02/1988. תאריך פרסום בעיתון: 21/02/1988.
החלטה בדיון באישור תכנית11/01/1988
פרסום להפקדה ברשומות30/11/1984תאריך פרסום: 30/11/1984. מס' ילקוט פרסומים: 3128. עמוד: 475. שנה עברית: התשמה .
פרסום להפקדה בעיתונים28/11/1984תאריך פרסום בעיתון: 28/11/1984. עיתון: ידיעות אחרונות. תאריך פרסום בעיתון: 25/11/1984. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 25/11/1984. עיתון: מעריב.
החלטה בדיון בהפקדה22/10/1984
קבלת תכנית01/10/1984