תוספת סככה לרפת קימת+לגיטמציה לקיים

בקשה ועדה מקומית 62/ 23086

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: תוספת סככה לרפת קימת+לגיטמציה לקיים
מספר: 62/ 23086
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תוספת סככות לרפת קיים+ לגטימציה לקיים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגלבועהגילבועכפר יחזקאלכפר יחזקאל
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
23086חלק62