תוספת סככות לרפת קיים + לגיטמציה לקיים

בקשה ועדה מקומית 1/ 17184

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: תוספת סככות לרפת קיים + לגיטמציה לקיים
מספר: 1/ 17184
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תוספת סככות לרפת קימת+ לגיטמציה לקיים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןיזרעאליםעמק יזרעאלנהללנהלל
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17184חלק1
17187חלק1