תוספת סככות לרפת קיים + לגיטמציה קיים.

בקשה ועדה מקומית 23/ 16811

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: תוספת סככות לרפת קיים + לגיטמציה קיים.
מספר: 23/ 16811
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תוספת סככות לרפת קיים + לגיטמציה לקיים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןיזרעאליםעמק יזרעאלמרחביה (מושב)מרחביה )מושב(
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
16811חלק22-23
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להמלצות בניה200201311/11/2002