תוספת סככות לרפת קיים+ לגטימציה לקיים

בקשה ועדה מקומית 13/ 17187

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: תוספת סככות לרפת קיים+ לגטימציה לקיים
מספר: 13/ 17187
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תוספת לסככה קימת+לגיטמציה לקיים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןיזרעאליםעמק יזרעאלנהללנהלל
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17187חלק13