תוספת סככות לרפת קיים+ לגיטמציה לקיים+ הריסות

בקשה ועדה מקומית 17/ 11480

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: תוספת סככות לרפת קיים+ לגיטמציה לקיים+ הריסות
מספר: 17/ 11480
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תוספת סככות לרפת קיים+ לגיטמציה לקיים+הריסות

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןיזרעאליםעמק יזרעאלהיוגבהיוגב
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
11480חלק17