תוספת סככות לרפת קיים+ לגיטמציה לקיים.

בקשה ועדה מקומית 21/ 16813

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: תוספת סככות לרפת קיים+ לגיטמציה לקיים.
מספר: 21/ 16813
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תוספת סככות לרפת קימת+ לגיטמציה לקיים

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןיזרעאליםעמק יזרעאלמרחביה (מושב)מרחביה )מושב(
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
16813חלק19-21
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להמלצות בניה200201311/11/2002