תוספת סככות לרפת קיים+ לגיטמציה לקיים.

בקשה ועדה מקומית 22/ 11480

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: תוספת סככות לרפת קיים+ לגיטמציה לקיים.
מספר: 22/ 11480
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תוספת סככות לרפת קיים+ לגיטמציה לקיים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןיזרעאליםעמק יזרעאלהיוגבהיוגב
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
11480חלק22