תוספת סככות לרפת קיימת+לגיטימציה בשטח של3067מ"ר.

בקשה ועדה מקומית 11473/ 23

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: תוספת סככות לרפת קיימת+לגיטימציה בשטח של3067מ"ר.
מספר: 11473/ 23
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תוספת סככות לרפת קימת+לגיטמציה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןיזרעאליםעמק יזרעאלהיוגבהיוגב
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
11473חלק23
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 12140מושב היוגב - הוראות בניההיתר בניה
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להמלצות בניה200600205/04/2006