תוספת סככות לרפת קימת+ לגטימציה לקיים.

בקשה ועדה מקומית 24/ 17186

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: תוספת סככות לרפת קימת+ לגטימציה לקיים.
מספר: 24/ 17186
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תוספת סככות לרפת קיים + לגטמציה לקיים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןיזרעאליםעמק יזרעאלנהללנהלל
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17186חלק24