תוספת סככות לרפת

בקשה ועדה מקומית 11268/ 22

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: תוספת סככות לרפת
מספר: 11268/ 22
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תוספת סככות לרפת קיימת.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןיזרעאליםעמק יזרעאלכפר יהושע
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
11268חלק22
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 14433הוראות בניה למבני משק באזור החקלאי-כפר יהושעהיתר בניה
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להמלצות בניה200600426/07/2006
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להמלצות בניה200600324/05/2006