תוספת סככת גידול מוצעת לסככת גידול קיימת ומאושרת+ מעבר

בקשה ועדה מקומית 4/ 10601

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: תוספת סככת גידול מוצעת לסככת גידול קיימת ומאושרת+ מעבר
מספר: 4/ 10601
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תוספת סככת גידול מוצעת לסככת גידול קימת ומאושרת + מעבר וחניון טרקטורים מוצע.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןיזרעאליםעמק יזרעאלשדה יעקבשדה יעקב
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10601חלק4
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף31/10/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להמלצות בניה201200129/12/2011